Tuesday, October 20, 2009

Money money money

Turist lobbyn i Australien har lyckats att kämpa emot ett klättrings förbud på klippan Uluru också känd som Ayer's Rock.

För urinvånarna så är det ett helig plats,men såklart de har inga pengar så de har inget att komma med. Och nationalparks förvaltningen har de med lite med pengar och allt de kan komma med är att 35 personer har dött när de har försökt klättra upp,men nationalparks förvaltningen missar hela poängen att de som klättrar har redan betalt och därför har deras liv ingen betydelse i dagens värld, för allt som har betydelse, är pengar.

Is so funny in a rich mans world.

No comments: